TEKNİK YAYINLAR

Yayınlara erişmek için lütfen ilgili referansın üzerine tıklayın.

Pikon, K., Bogacka, M., Toprak, S., Cetin, B., Agdag, O.N., De Angelis, E., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Degirmenci, R., Frulla, D., Yilmaz Cincin, R.G., Balcik, C., Dinu, F., Nedeva, T., Kaplan, Y., Dal, O., De Angelis, K., Agdag, F. (2021). Narzędzie wsparcia procesu decyzyjnego w celu zmniejszenia zagrożeń dla środowiska podczas rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, 24-25 November 2021, Racławice, Poland (in Polish)

Toprak, S., Agdag, O.N., Cetin, B., De Angelis, E., Pikon, K., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Degirmenci, R., Frulla, D., Dal, O., Balcik, C., Yilmaz Cincin, R.G., De Angelis, K.,, Dinu, F., Nedeva, T., Kaplan, Y., Agdag, F., Bogacka, M. (2021). A Project on Reducing Risks Associated With MSW Open Dumps. 6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 13-15 October 2021, Gebze, Kocaeli, Turkey (in English)

Toprak, S., Cetin, B., Agdag, O.N., De Angelis, E., Górski, M., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Degirmenci, R., Frulla, D., Yilmaz Cincin, R.G., Balcik, C., Pikon, K., Dinu, F., Nedeva, T., Kaplan, Y., Dal, O., De Angelis, K., Agdag, F. (2021). A Joint Effort to Reduce Hazards to the Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps. 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 September 2021, Istanbul, Turkey (in English)

Agdag, O.N., Yilmaz Cincin, R.G., Toprak, S., Kaplan, Y., Degirmenci, R., Agdag, F., Gebes, S., Cetin, B., De Angelis, E., Pikon, K., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Frulla, D., Dal, O., Balcik, C., De Angelis, K., Dinu, F., Nedeva, T., Bogacka, M. (2022). Rehabilitation Methods for Open Dumps and its Global Applications: SMARTEnvi Eu Project. 6th EurAsia Waste Management Symposium, 24-26 October 2022, İstanbul, Turkey (in English)CONTACT

FORM

Flag Counter