HABERLER

(Burada sadece en son haberler listelenmiştir, eski haberler için lütfen Basında SMARTEnvi bölümüne bakınız)

EurAsia Atık Yönetimi Sempozyumunda SMARTEnvi Projesi sunumu

“Rehabilitation Methods for Open Dumps and Its Global Applications: SmartEnvi EU Project” isimli bildiri Arş. Gör. Roda Gökçe YILMAZ ÇİNÇİN tarafından, 25 Ekim 2022’de 6. EurAsia Waste Management Symposium, İstanbul’da sunuldu. Sunulan çalışma, uluslararası katılımlı sempozyumda katı atık alanında çalışma yapan araştırmacılar, öğenciler ve mühendisler tarafından dinlendi. Bu sunumda, vahşi depolama sahalarının çevreye verdiği zararlardan bahsedildi ve vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu için kullanılan farklı rehabilitasyon yöntemlerine yer verildi. Ayrıca, SmartENVİ projesinin fikri çıktılarından olan proje partnerlerinin hazırladığı farklı Vaka Analizlerinden küresel uygulamalar olarak bahsedildi. Farklı yöntemlerin kullanıldığı rehabilistayon çalışmalarına ait Vaka Analizleri dinleyiciler tarafından ilgiyle dinlendi. Bunların dışında, SMARTEnvi projesi ile ilgili bazı bilgiler ve proje bilgilerine erişim sağlanabilmesi için projenin web adresi de izleyicilerle paylaşıldı.


SMARTEnvi projesi ERASMUSDAYS etkinliğinde yer alacak. (13.10.2022)

ERASMUSDAYS etkinliği kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi proje üyeleri tarafından 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 13:30-14:00 arasında SMARTEnvi projesi ile ilgili Zoom platformunda çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılım herkese açıktır. Toplantıya katılmak için tıklayınız.

Zoom linki: https://us05web.zoom.us/j/87383816942?pwd=cjBLa1QwTUNXRTJVWHFkdlJiNFV4dz09


SMARTEnvi Proje Ekibi, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ A.Ş.), (İstanbul, Türkiye) tarafından işletilen Kömürcüoda Düzenli Depolama Tesisini ziyaret etti.

Gebze Teknik Üniversitesi’nden (SMARTEnvi proje koordinatörü) Prof. Dr. Selçuk Toprak, Prof. Dr. Banu Çetin, Doç. Dr. Çiğdem Balçık ve Oğuz Dal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (İSTAÇ A.Ş.) bir teknik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret İSTAÇ tarafından işletilen düzenli depolama tesislerinden biri olan Kömürcüoda Düzenli Depolama Tesisi’ne gerçekleştirildi. SMARTEnvi projesi, İSTAÇ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey ve saha görevlileri olan Semih Polat (İSTAÇ), Erol Tezcan (İSTAÇ), Ferhat Erbaş (İSTAÇ) ve Kubilay Kaya (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)’a sunuşldu.. Sunum ve görüşmelerin ardından proje ekibi ve İSTAÇ çalışanları bilgi paylaşımında bulunarak proje ürünlerinin iyileştirilmesi için işbirliği yapma konusunda anlaştılar. Toplantının ardından düzenli depolama sahası ziyaret edildi.

İstaç A.Ş, İstanbul Çevre Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup gelecek nesillere yaşanabilir şehirler bırakmak amacıyla atık ve çevre yönetimi alanlarında hizmet vermektedir. Nüfus ve bireysel atık miktarının artmasıyla hızlanan atık oluşumunun çevreye verdiği zararları mümkün olduğunca önlemek, sınırlı doğal kaynakların kullanımını azaltarak doğayı korumak ve atık kaynaklı sera gazı emisyonları azaltılmasını sağlamak için İSTAC A.Ş. öncelikle atık yönetimi (belediye, endüstriyel, tıbbi ve gemi kaynaklı atıkların taşınması ve yönetimi, inşaat ve düzenli depo sahalarının işletilmesi), şehir temizliği, geri dönüşüm (yakma, biyometanizasyon, atıktan türetilmiş yakıt vb.), Ar-Ge hizmeti ve çevre laboratuvarı gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmektedir (https://www.istac.istanbul/en).


SMARTEnvi Proje Üyeleri İzaydaş Personeli ile Kocaeli, Türkiye’de kurulu Atık Bertaraf Tesisi’nde Toplantı Yaptı (22.06.2022)

SMARTEnvi projesi farklı aşamaları ve katılımcıları içermektedir. İlişkili ortaklar da dahil olmak üzere her bir ortak, kendi ağlarını ve diğer ana paydaşları, kendileriyle bilgi paylaşarak, çöp depolama sektörü ve belediyelere dahil etmektedir. Böylece hedef gruplar projenin konsepti, süreçleri ve çıktıları hakkında bilgilendirilebilmektedir. Bilgilendirilmiş katılımcılar projeden faydalanmakla beraber aynı zamanda projenin hedef grubunun ihtiyaçlarının daha iyi şekillendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda SMARTEnvi proje koordinatörü Gebze Teknik Üniversitesi, %100 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı belediye ve tehlikeli katı atık yönetiminden sorumlu İZAYDAŞ’a bir ziyaret gerçekleştirildi. Şirketin Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu Aysun Saraç, şirketin vizyon ve misyonu, politikası, tesiste kullanılan mevcut teknolojiler ve şirketin gelecek planlaması hakkında bir sunum yaptı. Bu sunumun ardından şirket yöneticisi Muhammet Saraç ve şirket çalışanlarına SMARTEnvi AB projesi tanıtıldı. Ardından düzenli depolama ve atık yakma tesisleri ziyaret edildi.

İzaydaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamındaki projeleri işlemek amacıyla Mayıs 1996 tarihinde kurulmuştur. 1977 yılından bu yana atık kabul etmektedir. Tesis, farklı türlerde (endüstriyel, belediye, tehlikeli vb.) atık kabul etmekte ve farklı bertaraf yöntemlerinden oluşmaktadır (https://www.izaydas.com.tr).


6. GTU Lisansüstü Araştırma Sempozyumu’nda SMARTEnvi Projesi hakkında bilgi

“Static and Dynamic Response of Open Dumps” adlı araştırma, Araş. Gör. Oğuz Dal ve Prof. Dr. Selçuk Toprak tarafından ortaklaşa hazırlanmış olup, 2 Haziran 2022’de 6. GTÜ Lisansüstü Araştırma Sempozyumu’nda sunulmuştur. Bay Dal, GTÜ’deki araştırmacılar ve Kocaeli ve İstanbul çevresindeki endüstriden mühendisler / karar vericilerden oluşan bir izleyici kitlesine sunum yapmıştır. Sunulan çalışma, SMARTEnvi projesi tarafından desteklenen Yüksek Lisans tezi çalışmasının bir parçasıdır. Bu sunumda, vahşi katı atık depolama sahaları için bazı statik ve dinamik şev stabilite analizi sonuçları sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlarının SmartENVI projesi çıktılarının bir parçası olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, SMARTEnvi projesi hakkında bazı bilgiler izleyiciyle paylaşılmıştır.


Gebze Teknik Üniversitesi Gazetesi’nde SMARTEnvi Projesi Uluslararası Proje Toplantısı 3 (Sofya, Bulgaristan) hakkında bilgi

3. Uluslararası Proje Toplantısı, 30-31 Mart 2022 tarihleri arasında Sofya (Bulgaristan)’da gerçekleştirildi.


Silesian University of Technology gazetesinde SMARTEnvi Projesi Ulusötesi Proje Toplantısı 3 (Sofya, Bulgaristan) hakkında bilgiler yer aldı

3. Uluslararası Proje Toplantısı, 30-31 Mart 2022 tarihleri arasında Sofya (Bulgaristan)’da gerçekleştirildi.

Gazeteye ulaşmak için tıklayınız…


SMARTEnvi Proje Ortakları Polonya, Krakow Katı Atık Yönetim Şirketi ve Bir Fabrikayı Ziyaret Etti

Krakow Belediyesi’ne %100 hissesiyle bağlı olan kentsel katı atıkların yönetilmesinden sorumlu olan Kentsel Temizlik Şirketi (Municipal Company of Cleaning Public Limited Company) ziyaret edilmiştir. Kentsel katı atık yönetim planı hakkında şirket yöneticisi Marek Kabacinski tarafından sunum yapılmıştır ve bu sunumda katı atığın toplanmasından bertarafına kadar olan aşamalar anlatılmıştır.

Atıkların evlerden, sitelerden ve işyerlerinden toplanması için öncelikli olarak bahsedilen şirketle yıllık olarak anlaşmalar yapılıp ortalama olarak her ay 5 €/kişi ödeme yapılmaktadır. Atıklar sarı (plastik, metal) mavi (kağıt), yeşil (cam), kahverengi (yeşil atık, park bahçe atığı) ve siyah (karışık atık) olarak kaynağında ayrı toplanmaktadır. Bu kutuların renklerine göre hangi mahalleden hangi günlerde toplanacağı yıllık olarak belirlenmektedir. Sarı, mavi ve yeşil konteynerlar katı atık ayrıştırma tesisine getirilip burada uygun olanlardan pellet yapılıp geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Karışık atıklar düzenli depolama tesisinde depolanarak bertaraf edilmektedir. Bu prosesten biyogaz üretimiyle enerji üretimi söz konusudur. Ayrıca, mutfak atıklarından biyogaz eldesi ve depolanan atık miktarını Avrupa Birliği Çerçeve Direktifine göre azaltmak için anaerobik arıtma tesisi projesi gelecek yıllar için plan aşamasındadır. Bu direktife göre geri dönüşüm hedefleri örneğin 2020 yılında %50 olmasına rağmen %69 civarında atık geri dönüşümü sağlanmıştır. Genel olarak depolama hedefinin de altında atıklar depolanarak bertaraf edilmektedir. Sadece yeşil atıklardan kompost üretilmektedir. Bu kompostun sertifikası olup belediyenin park bahçe alanlarında kullanılmakta ve geri kalanlar 1€/ton çiçek yetiştirmek üzere satılmaktadır. Mobilya gibi hacimli atıklar ve elektronik atıklar ise telefonla evlerden istek üzerine toplanmaktadır. Kalitesi uygun olmayan ve hacimli atıklar parçalama tesisinde kırıldıktan sonra yakma tesisinde bertaraf edilip enerjisi Krakow’un %10’luk elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Yakma tesisi aynı şekilde %100 hisseyle belediyeye ait başka bir şirket tarafından işletilmektedir. Atıkların kaynağında uygun olarak toplanıp toplanmadığını kontrol etmek amacıyla yıllık 8000 konutta ve işyerinde denetim yapılmaktadır. Bu denetimler için 60 zabıta görev yapmaktadır ve düzenli olarak atık kutularında rengine göre ayrışma yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılmaktadır. Denetim sonunda renklere göre yanlış atık atıldığı tespit edildiği durumlarda 10-100 € arasında para cezası kesilmektedir.

Bu sunum sonrasında, belediyenin geri dönüştürülebilir atık ayrıştırma tesisi ziyaret edilmiştir. Yürütmekte olduğumuz olduğu AB projesinin tanıtımı yapılmıştır. Sunum ve tesis gezisiyle ilgili fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.


International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (6ICEES) açılış töreninde SMARTEnvi projesi- 13.10.2021


SMARTEnvi proje posteri 6ICEES’te sunuldu – 14.10.2021


Prof. Dr. Selçuk Toprak’ın Temel Düşünce Konuşmasında SMARTEnvi projesi – 15.10.2021

CONTACT

FORM

Flag Counter