SMARTEnvi Çok Dilli E-Öğrenme Platformu


Kurs aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

BULGARCA

BULGARCA

TÜRKÇE

TÜRKÇE

İTALYANCA

İTALYANCA

LEHÇE

LEHÇE

ROMENCE

ROMENCE

İÇERİK

SmartEnvi çok dilli e-öğrenme platformu, hedef grupların (mühendisler, teknik personel, karar vericiler ve araştırmacılar) vahşi katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile etkili bir şekilde başa çıkabilmesi için sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinlikler geliştirmeyi amaçlar.

8 Eğitim modülü, vahşi katı atık depolama sahası olgusunun özelliklerinden çevremize ve su kaynaklarımıza yönelik tehlikeleri azaltmak için uygulanacak mühendislik uygulamalarına kadar farklı alanlarını kapsar. Modüllerin yanı sıra, bu platformda AB Düzenli Depolama yönergesinden (N.1999/EC) sonra yapılan iyi uygulamaları paylaşmak için her ortak ülkede seçilen 8 vaka çalışması vardır.

Modüller ve vaka çalışmaları, sınavlar, videolar, öz değerlendirme soruları ve diğer birçok özellikle birlikte H5P formatında sunulmaktadır. SmartEnvi çok dilli e-öğrenme platformuna aşağıdaki eğitim yollarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Lütfen her eğitim yolunun SMARTEnvi Yetkinlik Aracı‘nda verilen prensiplere göre düzenlendiğine dikkat edin.


STRATEJİ

Her hedef grup için önerilen 5 eğitim yolu vardır:

Eğitim Yolları

Yerel yönetimler ve il çevre müdürlüklerinin teknik personeli

Kursa Git

Çevre konusunda farklı kariyerlerde çalışan mühendisler

Kursa Git

Atık bertarafı ve yönetimi konusunda karar vericiler

Kursa Git

Çevre konularında çalışan özel sektör temsilcileri

Kursa Git

Tüm kurs

Kursa GitCONTACT

FORM

Flag Counter