SMARTENVI ÖĞRENME MODÜLLERİ

SMARTEnvi Öğrenme Modülleri, SMARTEnvi Çok Dilli E-Öğrenme Platformu altında bulunmaktadır.

İÇERİK

SmartEnvi e-öğrenme platformu, hedef grupların (mühendisler, teknik personel, karar vericiler ve araştırmacılar) vahşi katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile etkili bir şekilde başa çıkabilmesi için sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinlikler geliştirmeyi amaçlar. Eğitim modülleri, vahşi katı atık depolama sahası olgusunun özelliklerinden çevremize ve su kaynaklarımıza yönelik tehlikeleri azaltmak için uygulanacak mühendislik uygulamalarına kadar farklı alanlarını kapsar. Modüllerin yanı sıra, bu platformda AB Düzenli Depolama yönergesinden (N.1999/EC) sonra yapılan iyi uygulamaları paylaşmak için her ortak ülkede seçilen 8 Vaka çalışması vardır.


MODÜLLER

Dokümanlara ulaşmak için başlıklara tıklayınız.

Modül 1. Vahşi Depolama Sahalarının Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Modül 2. Vahşi Depolama Sahalarının Özellikleri ve Önemli Unsurları

Modül 3. Rehabilitasyon Yöntemleri ve Mühendislik Uygulamaları

Modül 4. Rehabilite Edilmiş Alanlarda Depolama Sahası Gazı ve Sızıntı Suyu Yönetimi

Modül 5. Rehabilite Edilmiş Alanların İzlenmesi

Modül 6. Rehabilitasyonun Mali Yönleri

Modül 7. Rehabilite Edilmiş Alanların Yeniden Kullanılması

Modül 8. Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Önlemleri

VAKA ÇALIŞMALARI

Dokümanlara ulaşmak için başlıklara tıklayınız.

Vaka Çalışması 1. Denizli Buldan’da bir vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu (TR)

Vaka Çalışması 2. Denizli Sarayköy’de bir vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu (TR)

Vaka Çalışması 3. Polonya’nın Gliwice kentinde bulunan bir vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu (PL)

Vaka Çalışması 4. “Aleko Konstantinoco” köyünde katı atıklar için kullanılan vahşi depolama sahasının ıslahı (BG)

Vaka Çalışması 5. Bulgaristan’ın Elena belediyesi bölgesinde kentsel atıklar için kullanılan vahşi depolama sahasının kapatılarak rehabilite edilmesi (BG)

Vaka Çalışması 6. Prahova ili’nin Boldeşti-Scaieni ilçesinde yer alan ve kentsel atıklar için kullanılan ekolojik depolama sahasında atık yönetimi (RO)

Vaka Çalışması 7. Brasov bölgesi’nde bulunan ve katı atıklar için kullanılan bir vahşi depolama sahasının ıslahı (RO)

Vaka Çalışması 8. (İtalya) Fano’da Monteschiantello Depolama Sahası – “Havza” 1′ Rehabilitasyonu ve İşletme Sonrası Yönetimi (IT)CONTACT

FORM

Flag Counter