Rezultaty intelektualne projektu

Narzędzie decyzyjne SMARTEnvi do rehabilitacji otwartych wysypisk

Wielojęzyczna platforma e-learningowa SMARTEnvi

Narzędzie kompetencyjne SMARTEnvi

Moduły edukacyjne SMARTEnvi

Przewodnik SMARTEnvi