Интелектуални резултати

SMARTEnvi инструмент за вземане на решения за рехабилитация на нерегламентирани сметища

SMARTEnvi многоезична платформа за електронно обучение

SMARTEnvi модел на компетенциите

SMARTEnvi модули за обучение

SMARTEnvi ръководство за употреба