Проектът SMARTEnvi

Интелигентни инструменти за вземане на решения за намаляване на опасностите за нашата околна среда и водните ресурси чрез рехабилитация на нерегламентирани сметища

KД226- ПАРТНЬОРСТВА ЗА ГОТОВНОСТ ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
2020-1-TR01-KA226-VET-098150

Период на проекта: 2021-2023

EC Erasmus+ Project Card

Flag Counter

                                                  

Този проект се финансира от Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Европейската комисия и Турската национална агенция не носят отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в този продукт информация.