Projekt SMARTEnvi

Narzędzia inteligentnego podejmowania decyzji w celu zmniejszenia zagrożeń dla naszego środowiska i zasobów wodnych poprzez rekultywację otwartych składowisk

KA226- Partnerships for Digital Education Readiness
2020-1-TR01-KA226-VET-098150

Okres realizacji: 2021-2023

EC Erasmus+ Project Card

Flag Counter

                                                  

Ten projekt jest finansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Turecka Agencja Narodowa nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.