SMARTEnvi Projesi

Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri

KA226- Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Programı
2020-1-TR01-KA226-VET-098150

Proje Periodu: 2021-2023

EC Erasmus+ Proje Kartı

Flag Counter

                                                  

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.