European Commission a publicat rezultatele proiectului online pe platforma: Erasmus+ Project Results Platform. Oficial, puteţi găsi descrierea proiectului la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-TR01-KA226-VET-098150

Project Title: Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps/ Instrumente inteligente de decizie pentru reducerea impactului asupra mediului și resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată

Perioada Proiectului: 01.06.2021-31.05.2023

Rezumatul proiectului: Proiectul SMARTEnvi urmărește să dezvolte, să piloteze și să testeze instrumente digitale inovatoare, metode de instruire și materiale pentru reducerea pericolelor asupra mediului și resurselor de apă prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Rezultatele intelectuale ale proiectului, și anume instrumentul inteligent de decizie pentru reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată, instrumentul de competență, platforma de învățare electronică multilingvă, modulele de învățare și manualul de îndrumare inteligent, vor ajuta la dezvoltarea competențelor în diferite sectoare relevante pentru o dezvoltare durabilă, astfel încât să poată face față eficient reabilitării depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată. Grupul țintă include ingineri și alt personal tehnic din sectoarele relevante, factorii de decizie și cercetători. Proiectul va oferi, de asemenea, testarea practicilor inovatoare pentru a pregăti grupurile țintă să devină adevărați factori de schimbare.

Deșeurile solide create de oameni în special în zonele urbane sunt o problemă semnificativă în întreaga lume, pe care guvernele sunt obligate să o rezolve. Eliminarea unor cantități mari din aceste deșeuri solide din mai multe surse, generează o povară economică și ecologică ridicată pentru guvernele locale. Dacă nu sunt aruncate corespunzător, deșeurile solide cauzează probleme de mediu și afectează viața umană în mod negativ. Astăzi, metoda cea mai frecvent utilizată pentru eliminarea deșeurilor solide este metoda depozitării. Cu toate acestea, înainte de depunerea în depozitele de deșeuri, deșeurile solide au fost eliminate în mod aleatoriu în orice zonă din afara orașului prin deversare deschisă. Chiar și în țările care au început să folosească metoda depozitării în depozitul de deșeuri, siturile de gunoi deschise abandonate continuă să pericliteze mediul și sănătatea umană. Există trei probleme importante și vitale în aceste depozite deschise necontrolate de deşeuri: 1) gazul CH4, un gaz cu efect de seră de 28 de ori mai puternic decât CO2, generat din deșeuri solide biodegradabile în condiții anaerobe. CH4 este exploziv atunci când este prezent în intervalul de 5-15% volum în aer și devine inflamabil atunci când această rată este mai mare de 15%. 2) Levigatul și modificarea proprietăților solului. Levigatul este cauzat de infiltrarea apei de ploaie în deșeurile solide, precum și de umiditatea deșeurilor solide. Schimbarea proprietăților solului accelerează magnitudinea și viteza levigatului, care poate conține mulți poluanți organici și anorganici. Acest levigat percolează prin sol și ajunge în apele subterane rezultând un risc substanțial pentru resursele locale de apă subterană și pentru mediul înconjurător. 3) Stabilitatea structurală în zonele de depozitare deschise.

Datorită problemelor vitale menționate mai sus, site-urile de gunoi deschise care nu mai sunt utilizate, trebuie reabilitate, iar cele existente ar trebui îmbunătățite. Uniunea Europeană are o directivă privind depozitarea deșeurilor (No: 1999/31 / EC), care definește limitările și procedurile care trebuie impuse pentru a preveni sau minimiza amenințările la adresa mediului. În cadrul acestui proiect, este planificat să se obţină rezultate pentru grupurile țintă privind reabilitarea siturilor de depozitare deschise care sunt uitate și / sau ignorate după înființarea unui depozit de deșeuri, dar care constituie încă ca un potențial pericol. În multe țări care sunt membre sau candidați la Uniunea Europeană, despozitele de deşeuri deschise necontrolate reprezintă încă probleme de mediu. Partenerii acestui proiect cooperează, deoarece haldele deschise reprezintă un pericol pentru mediu în țările lor și este nevoie substanțială de instrumente de decizie care să încorporeze noi tehnologii, instrumente și materiale moderne de instruire și metodologii.

Parteneriatul este format din universități, organizații private și municipalități cu reputație înaltă în domeniile  respective, care s-au reunit în conformitate cu cerințele proiectului și experiența partenerilor. Există nouă parteneri oficiali și șase parteneri asociați din cinci țări diferite în proiectul propus: solicitantul Gebze Technical University, Pamukkale University și Denizli Metropolitan Municipality, din Turcia; Training 2000 și Municipalitatea Fano din Italia; Silesian University of Technology din Polonia; Sofia University St. Kliment Ohridski și Research and Development Biointech din Bulgaria; si Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiesti din Romania. Partenerii asociați cuprind organizații profesionale, cum ar fi asociaţia inginerilor civili și de mediu, rețeaua de municipalități, organizațiile private și societăți comerciale. Toți membrii consorțiului au experiențe necesare pentru a îndeplini sarcini diferite prevăzute în proiect. Deoarece problema este o problemă comună în țările partenerilor, soluția necesită cooperare transnațională și partajarea resurselor și dezvoltarea rezultatelor aplicabile acestei probleme internaționale.

În plus față de contribuția menționată mai sus, proiectul SMARTEnvi poate sprijini crearea de noi oportunități de locuri de muncă prin furnizarea de calificare sau recalificare a celor afectați de condițiile de angajare nefavorabile prin intermediul produselor sale, cum ar fi instrumentele de decizie inteligente care încorporează noi tehnologii, instrumente moderne și materiale de instruire și metodologii.